Druhy cestovního pojištění

Pokud bychom se chtěli zabývat oblastí, do které patří dlouhodobé cestovní pojištění, je třeba nejprve stanovit, o jaké zaměření cesty jde a o jakou přibližnou dobu se jedná. Běžné cestovní pojištění, které je sjednáváno například na zájezd, nebo obvyklou dovolenou, je považováno za tak zvaná krátkodobá pojištění. Pokud je, ale vycestování delší, pak spadá do kategorie dlouhodobého pojištění za účelem jakéhokoliv zaměření. Často jsou sjednávána pojištění dlouhodobého charakteru např.:

  • turistická

  • služební

  • sportovní

  • studentská

  • a pod.

Společným prvkem všech dlouhodobých cest je doba delší než obvyklá pro vycestování běžného typu. Velmi často se uzavírají dlouhodobá cestovní pojištění pro studenty. Do dlouhodobého pojištění je možno zařadit i nejrůznější vycestování třeba i za účelem nejrůznějších expedic.

Krátkodobé a dlouhodobé pojištění

Při sjednávání dlouhodobého cestovního pojištění asi není přesně stanoven limit dnů pobytů. Kritéria mají jednotlivé pojišťovny stanovena dle svých vnitřních předpisů, podle kterých při uzavírání dlouhodobého pojištění vychází. Obvykle se za krátkodobé pojištění považují všechny pobyty, které jsou do 90 dnů a nad 90 dnů již spadají do kategorie dlouhodobých pojištění. v případě, že se jedná ještě o delší pobyty, které jsou nad 180 dnů, je sjednáváno dlouhodobé pojištění pro studenty, nebo pro zaměstnance firem vyslaných na dlouhodobé pracovní cesty apod.

Základ cestovního pojištění

Základem každého cestovního pojištění je především pojištění léčebných výloh a k tomu lze ještě sjednat další cestovní připojištění. To samé platí i pro dlouhodobé cestovní pojištění. Pojištění tohoto typu lze sjednat jednorázově nebo pro vícero opakovaných vycestování. Dále pojišťovny většinou umožňují pojištění jedné či více osob. Pro optimální výběr je vhodné využít dlouhodobé cestovní pojištění srovnání.

 

vyberte si nejlepší pojištění domácnosti, nové pojištění domácnosti ještě dnes, proč si pojistit domácnost ? 

Dlouhodobé cestovní pojištění