Pojištění léčebných výloh

Krátkodobé i dlouhodobé cestovní pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh nejrůznějšího rozsahu. Pojišťovny v rámci cestovního pojištění nabízí svým klientům i nejrůznější rozsah asistenčních služeb. Pojištění léčebných výloh, které zahrnuje cestovní pojištění, obsahuje i zabezpečení následujícího servisu a služeb:

 • úhradu nákladů na nezbytné ošetření z důvodu nemoci či úrazu v zahraničí

 • pojištění pokrývá i náklady na léky, na převoz do nemocnice, i případný převoz nemocného zpět do České republiky

 • součástí jsou i asistenční služby

Rozsah asistenčních služeb je závislý mnohdy na sjednaných pojistných podmínkách a to jak krátkodobého, tak i dlouhodobého pojištění.

Asistenční služby

Krátkodobé ani dlouhodobé cestovní pojištění se neobejde bez kvalitních asistenčních služeb, které v menším či větším rozsahu jednotlivé pojišťovny nabízí, jako součást cestovního pojištění. Pojišťovny svým klientům zabezpečují většinu asistenčních služeb nonstop tedy nepřetržitě, v kteroukoliv denní či noční dobu a to denně po celý rok. Většina pojišťoven má své pobočky v nejrůznějších zemích světa, kde jsou k dispozici asistenti mluvící česky, což je příhodné zejména pro dlouhodobé pojištění vztahující se na delší pobyty mimo ČR.

Co zahrnují asistenční služby

Krátkodobé či dlouhodobé cestovní pojištění, jehož součástí bývají asistenční služby pojišťovny, obvykle zahrnují následující servis:

 • zajištění vytření u lékaře, doporučí zdravotnické zařízení

 • při hospitalizaci uhradí náklady

 • kontakt s osobami, včetně rodinných příslušníků

 • zajišťují kontakt s ošetřujícími lékaři

 • zorganizují převoz do ČR, včetně lékařského doprovodu

 • zajistí léky nebo jiný potřebný zdravotnický materiál, které nejsou v místě

 • v případě úmrtí zajistí převoz ostatků do ČR

 • nadstandardní servis dle dohody

Do nadstandardního servisu v dlouhodobém pojištění je zahrnuto:

 • zajištění právní pomoci

 • návštěva příbuzných v nemocnici

 • při pracovní cestě vyšle nenáhradního pracovníka

Nadstandardní servis není součástí varianty, která se řadí mezi nejlevnější dlouhodobé cestovní pojištění. Za lepší servis a služby pojišťovny se musí zaplatit více.

vyberte si nejlepší pojištění domácnosti, nové pojištění domácnosti ještě dnes, proč si pojistit domácnost ? 

Dlouhodobé cestovní pojištění