Specifikace cestovního pojištění

Krátkodobé či dlouhodobé cestovní pojištění představuje jen jedno rozdělení. Pojištění na cesty lze ještě dále blíže specifikovat. Pojišťovny nabízí nejrůzněji zaměřená pojištění na cesty:

Cestovní pojištění pro jednu cestu:

  • krátkodobé pojištění na dobu do 90 dnů

  • dlouhodobé pojištění na dobu do 180 dnů

  • dlouhodobé pojištění do 366 dnů

Cestovní pojištění pro opakované zahraniční cesty, které se uskuteční v průběhu jednoho roku:

  • firemní přenosné pojištění pro jednu osobu

  • osobní nepřenosné pojištění pro jednu osobu

  • pojištění pro dvojice osob

  • rodinné pojištění

Kdo může sjednat cestovní pojištění

Dlouhodobé cestovní pojištění může sjednat s pojišťovnou firma pro své zaměstnance, pojištění pro sebe a další spolucestující může obvykle uzavřít jen osoba starší 18 let. Některé pojišťovny umožňují uzavřít cestovní pojištění i osobám ve věku od 15 do 17 let bez zákonného zástupce. Rodinné pojištění zahrnuje dva dospělé a neomezený počet dětí. Pro uzavření pojistné smlouvy je vždy rozhodující časový úsek, který doprovází buď krátkodobé či dlouhodobé pojištění pro jednu nebo více osob.

Limity plnění a pojistné

Při sjednávání pojistné smlouvy, ať už se jedná o krátkodobé či dlouhodobé cestovní pojištění je rozhodující, jaké si sjednáte pojistné podmínky. Na rozsahu pojištění jsou pak závislé i limity plnění a odvíjí se od nich i výše pojistného. Veškeré podmínky pojistného se také odvíjí od rizikového prostředí a od destinace, kam budete cestovat. Čím vyšší jsou možná rizika, tím bude pojistné vyšší. Většina pojišťoven má k dispozici tabulky, ve kterých jsou přesně uvedeny jednotlivé limity pojistného plnění při cestovním pojištění. Finanční částky jsou uvedeny v Kč. Tabulky obsahují denní sazby pojištění pro jednu cestu. Při opakovaných cestách je nutno podmínky dohodnout se zástupci dané pojišťovny. Podle tarifů v tabulkách lehce najdete nejlevnější dlouhodobé cestovní pojištění.

 

vyberte si nejlepší pojištění domácnosti, nové pojištění domácnosti ještě dnes, proč si pojistit domácnost ? 

Dlouhodobé cestovní pojištění